Przepisy REACH

Rozporządzenie REACH to rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Weszło w życie w 2007 r., zastępując poprzednie ramy prawne dotyczące chemikaliów, które obowiązywały w UE.

Dnia 4 lutego 2020 r. komitet ds. REACH (ustanowiony na podstawie rozporządzenia REACH i składający się z przedstawicieli państw członkowskich i Komisji) zagłosował za wnioskiem Komisji Europejskiej w sprawie ograniczenia REACH dotyczącego diizocyjanianów. Rozporządzenie wprowadzające ograniczenie opublikowano 4 sierpnia 2020 r., a zaczęło obowiązywać od 24 sierpnia 2023 r., po okresie przejściowym trzech lat.

Rozporządzenie wprowadzające ograniczenie w odniesieniu do diizocyjanianów jest dostępne we wszystkich oficjalnych językach UE tutaj.

Lista substancji (przedstawiony wykaz diizocyjanianów nie jest wyczerpujący):

Nazwa WE / Nr listy Nr CAS
2-methyl-m-phenylene diisocyanate 202-039-0 91-08-7
3,3′-dimethylbiphenyl-4,4′-diyl diisocyanate 202-112-7 91-97-4
4,4’-Methylenediphenyl diisocyanate 202-966-0 101-68-8
Hexamethylene diisocyanate 212-485-8 822-06-0
4-methyl-m-phenylene diisocyanate 209-544-5 584-84-9
4,4′-methylenedicyclohexyl diisocyanate 225-863-2 5124-30-1
m-tolylidene diisocyanate 247-722-4 26471-62-5
2,4,6-triisopropyl-m-phenylene diisocyanate 218-485-4 2162-73-4
2,2’-Methylenediphenyl diisocyanate 219-799-4 2536-05-2
1,3-bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene 220-474-4 2778-42-9
1,5-naphthylene diisocyanate 221-641-4 3173-72-6
1,3-bis(isocyanatomethyl)benzene 222-852-4 3634-83-1
3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate 223-861-6 4098-71-9
2,4’-Methylenediphenyl diisocyanate 227-534-9 5873-54-1
Źródło: https://echa.europa.eu/de/substances-restricted-under-reach/-/dislist/details/0b0236e185347b62

Poziomy szkoleń

W rozporządzeniu dotyczącym ograniczenia przewidziano 3 poziomy szkolenia wymaganego dla różnych zastosowań diizocyjanianów: 
szkolenie ogólne jako wymóg minimalny oraz, zależnie od ekspozycji, szkolenie na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym. To zestawienie pomoże w wyborze odpowiedniego kursu szkoleniowego.