Witamy na stronie szkoleń z zakresu bezpiecznego stosowania diizocyjanianów i obchodzenia się z nimi

Dowiedz się więcej o naszych szkoleniach i instruktorach

Nasze szkolenia do samodzielnej nauki

Zapisz się na kurs, który zrealizujesz online w dowolnie wybranym czasie. Możesz wybrać też opcję grupową; kup vouchery dla pracowników lub klientów i dowiedz się więcej na temat umów licencyjnych na format SCORM.

Materiały szkoleniowe dla instruktorów

Znajdź odpowiednie materiały, wybierając kategorię instruktorów, i dowiedz się, jak zarejestrować się jako instruktor wewnętrzny lub zewnętrzny.

Szkolenie dla instruktorów

Chcesz zostać ekspertem ds. bezpieczeństwa w dziedzinie diizocyjanianów? ISOPA i ALIPA oferują aktualnie jednodniowe szkolenie dla instruktorów. Podczas kompleksowego szkolenia na temat bezpiecznego obchodzenia się z diizocyjanianami uzyskasz konieczną wiedzę na temat rozporządzenia REACH oraz powiązań między unijnymi a krajowymi przepisami regulującymi bezpieczeństwo w miejscu pracy, a także informacje na temat struktury materiałów szkoleniowych i wyboru odpowiedniego szkolenia.

Lista szkoleń

Chcesz wybrać odpowiedni kurs szkoleniowy? Zgodnie z nowym ograniczeniem REACH pracownicy, którzy mają do czynienia z diizocyjanianami, muszą ukończyć szkolenia na poziomie właściwym dla określonych zastosowań. W rozporządzeniu określono trzy poziomy szkolenia: szkolenie ogólne (poziom I), szkolenie na poziomie średniozaawansowanym (poziom II) i szkolenie na poziomie zaawansowanym (poziom III). Treść szkolenia opracowali eksperci BHP.