Materiały szkoleniowe dla instruktorów

Kto może prowadzić szkolenia dotyczące diizocyjanianów?

W rozporządzeniu (UE) 2020/1149 wprowadzono obowiązek ukończenia szkolenia przed rozpoczęciem używania diizocyjanianów. „Szkolenia te powinien prowadzić specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy z uprawnieniami uzyskanymi w ramach odpowiedniego szkolenia zawodowego”.

Kto może prowadzić szkolenia dotyczące diizocyjanianów?

Na potrzeby przyznawania dostępu do materiałów szkoleniowych opracowanych przez ISOPA/ALIPA i ich partnerów ISOPA/ALIPA wyróżniły dwie kategorie instruktorów:

Instruktor wewnętrzny / wewnętrzny ekspert ds. bezpieczeństwa w dziedzinie diizocyjanianów

Instruktor jest pracownikiem firmy i w związku z tym odpowiada za szkolenie pozostałych pracowników tej firmy lub klientów tej firmy.

Instruktor zewnętrzny / zewnętrzny ekspert ds. bezpieczeństwa w dziedzinie diizocyjanianów

Instruktor prowadzi własną działalność lub jest pracownikiem instytucji szkoleniowej/konsultingowej, która odpłatnie organizuje szkolenia dla uczestników.

Proces rejestracji instruktora

Jeżeli chcesz dokonać rejestracji jako instruktor wewnętrzny lub instruktor zewnętrzny, zapoznaj się z procedurą:

Kursy dla instruktorów

ISOPA/ALIPA oferują jednodniowe szkolenie dla instruktorów, które pozwala na uzyskanie zaświadczenia o kwalifikacjach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w dziedzinie diizocyjanianów.

Zarezerwuj szkolenie z instruktorem zewnętrznym

Jeżeli chcesz zarezerwować szkolenie dla siebie lub swoich pracowników, możesz skontaktować się z instruktorami zewnętrznymi.