Informatiemateriaal voor trainers

Wie kan opleidingen over diisocyanaten organiseren?

Verordening (EU) 2020/1149 voert een beperking in. Volgens deze verordening moet er eerst een verplichte opleiding worden gevolgd voordat er met diisocyanaten mag worden gewerkt. “Deze opleiding moet worden gegeven door een deskundige op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, die zijn kennis via een passende opleiding heeft verworven.”

Wie kan opleidingen over diisocyanaten organiseren?

ISOPA/ALIPA heeft twee soorten trainers geïdentificeerd die toegang hebben tot het trainingsmateriaal dat door ISOPA/ALIPA en partners is ontwikkeld:

Interne trainingsmanagers/veiligheidsexperts voor diisocyanaten
Deze trianingmanagers zijn werknemers van hun bedrijf en zijn dus verantwoordelijk voor de opleiding van de werknemers of klanten van hun bedrijf.

Externe trainers/veiligheidsexperts voor diisocyanaten
Deze trainers werken ofwel zelfstandig of zijn in dienst van een opleidingsinstituut/consultancybedrijf die trainingen tegen betaling aanbiedt.

Doorgaan met registratie als trainer

Als je wilt registreren als interne of externe trainer, lees dan de volgende informatie over het proces:

"Train-de-trainer cursussen

In de eendaagse “Train-de-trainer”-cursus van ISOPA/ALIPA kunt u het certificaat behalen dat u identificeert als een gekwalificeerd deskundige op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk met betrekking tot diisocyanaten.

Boek een training met een externe trainer

Als je een training wilt boeken voor jezelf of je werknemers, kun je contact opnemen met  een externe trainer.