"Train-de-trainer"

ISOPA en ALIPA bieden nu een eendaagse “Train-de-trainer”-cursus aan voor iedereen die een veiligheidsexpert voor diisocyanaten wil worden. Het doel van deze cursus is om experts op te leiden die vervolgens zelf trainingen kunnen geven over de REACH-beperking van diisocyanaten.

Deze trainingen worden gegeven door deskundigen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk die hun kennis hebben opgedaan door middel van de juiste training.

Je leert alles wat je moet weten over de REACH-verordening en het raakvlak met nationale gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Je leert ook hoe het trainingsmateriaal is opgebouwd en hoe je de juiste training selecteert.

Als je de examenvragen aan het einde van de cursus correct beantwoordt, ontvang je je certificaat als veiligheidsexpert voor diisocyanaten.

De cursus kost € 1.250 per deelnemer, plus btw. Toegang tot ons uitgebreide trainingsmateriaal is niet inbegrepen in dit bedrag.

De cursus zal enkel plaatsvinde  indien minimum 5 inschrijvingen. Indien de cursus niet doorgaat wordt de deelnemer  één week voor de datum verwittigd.

Je kunt je hier inschrijven voor de volgende sessies:

2024-07-16
English – online
2024-09-19
English – online
2024-10-15
English – online
2024-11-19
English – online
2024-12-17
English – online

*Verordening (EU) 2020/1149 van de Commissie van 3 augustus 2020 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) met betrekking tot diisocyanaten vereist dat vanaf 24 augustus 2023 alle werknemers die met diisocyanaten werken een opleiding hebben gevolgd over het veilige gebruik van diisocyanaten.