Diisotsüanaatide ohutu kasutamise ja käsitsemise koolitused

background

 

Koolitus toimub eesti keeles aprillis 2023