Diisotsüanaatide ohutu kasutamise ja käsitsemise koolitused

background

 

Eestikeelne koolitus toimub 2023. aasta juunis.