Обучения за безопасна употреба и работа с диизоцианати

background

 

Обучението ще бъде достъпно на български език през април 2023 г.

 

 

Button_Self.png

Button_Trainer.png

Button_Training.png