Обучения за безопасна употреба и работа с диизоцианати

background

 

Обучението ще бъде достъпно на български език през януари 2023 г.