Kwestionariusz

1. Choose your region:

Europa (EU27)

Europa (EFTA: Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland)

Europa

Azja

Afryka

Ameryki

Oceania

Proszę wybrać preferowany język szkolenia:

Polski

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Nederlands

Magyar

Български

Română

Português

Suomi

Svenska

Ελληνικά

Dansk

Latviešu

Lietuvių

Slovenčina

Slovenský

Norsk

Hrvatski

Čeština

Eesti keel

Gaeilge

Malti

Íslenska

What is the subject (application sector) of the training you’re looking for?

Szkolenie ogólne do użytku przemysłowego i profesjonalnego (wymóg minimalny)

Produkcja pianek

Spoiwa i szczeliwa

Powłoki

Konserwacja i naprawa z możliwością kontaktu z diizocyjanianami

Otwarta obróbka ciepłych lub gorących preparatów (>45°C)

Postępowanie z mieszaninami w pojemnikach otwartych w temperaturze otoczenia

Sprzątanie i odpady

Produkcja i opracowywanie preparatów diizocyjanianów

Kompozyty drewna

Drukarnie – farby drukarskie dwuskładnikowe

Odlewnictwo

4. Choose a type:

Zastosowanie profesjonalne (pracownicy nakładający spoiwa lub szczeliwa PU)

Zastosowanie przemysłowe spoiw i szczeliw

4. Choose a type:

Pianki PU jednoskładnikowe

Wypełniacze szczelin

Spoiwa i powłoki podłogowe

Żywice do wypełniania szczelin

Hydraulika

Naprawa pojazdów

Stolarka

Inne zastosowania spoiw i szczeliw

4. Choose a type:

Zakłady przemysłowe i fabryki, zastosowania bezpośrednie z małych opakowań

Spajanie przemysłowe w temp. pokojowej bez natryskiwania

W wysokich temperaturach (powyżej 45°C) lub przy dużej prędkości lub natryskiwanie

Konserwacja i naprawa maszyn do nakładania spoiw

Inne zastosowania, wybierz szkolenie

Professional Application (workers applying PU coatings)

Malowanie profesjonalne – pędzlem i wałkiem

Malowanie profesjonalne – natryskiwanie na zewnątrz

Malowanie profesjonalne – natryskiwanie w kabinie

Natryskiwanie

Nakładanie poprzez zanurzanie lub nalewanie, otwarta obróbka ciepłych lub gorących preparatów (≥ 40°C), sprzątanie i odpady

Nakładanie pędzlem lub wałkiem, postępowanie z mieszaninami w pojemnikach otwartych, sprzątanie i odpady

Inne (niż natryskiwanie) metody nakładania spoiw i szczeliw

4. Choose a type:


Natryskiwanie w wentylowanej kabinie, mieszaniny w pojemnikach otwartych, sprzątanie i odpady

Natryskiwanie poza wentylowaną kabiną, otwarta obróbka ciepłych lub gorących preparatów, sprzątanie i odpady

Pokaż wyniki